(CESS) Odbarczenie kanału kręgowego - discektomia i foraminotomia endoskopowa z dostępu przedniego metodą CESSYS®

(CESS) Odbarczenie kanału kręgowego - discektomia i foraminotomia endoskopowa z dostępu przedniego metodą CESSYS®

Jedyny ośrodek w Polsce i Europie Środkowo - Wschodniej w którym wykonywane są zabiegi usunięcia przekpukliny dysku w odcinku szyjnym metodą endoskopową.

W działającym od ponad 5 lat w obrębie KCM Clinic Jelenia Góra Dolnośląskim Centrum Mało Inwazyjnej i Endoskopowej Neurochirurgii Kręgosłupa wykonujemy wiele rodzajów zabiegów metodami mało inwazyjnymi w zakresie wszystkich odcinków kręgosłupa: lędźwiowego piersiowego i szyjnego.
Jednym z nich jest usunięcie przepukliny lub wypukliny dysku metodą endoskopową z dostępu tylno-bocznego w odcinkach lędźwiowym i piersiowym. Kierujący zespołem lekarsko pielęgniarskim dr hab. n. med. Stanisław Kwiek posiada osobiste doświadczenie w ponad 3000 tysiącach takich zabiegów w odcinku lędźwiowym i piersiowym, które zostały wykonane przez ostatnie 11 lat. Zabiegi te cechują się stosunkowo wysoką skutecznością (ok. 98 %) oraz wyjątkowo niskim jak na chirurgię kręgosłupa odsetkiem powikłań (4 niewielkiego lub średniego stopnia powikłania na ponad 3000 zabiegów).
Zabiegi endoskopowe w odcinku szyjnym jak do tej pory wykonywane są w bodaj 7-miu ośrodkach na świecie (3 ośrodki w Niemczech, 2 w USA i 2 w Korei Płn.). Największe, kilkunastoletnie doświadczenie w tym zakresie ma ośrodek w Seulu, i jak wynika z jego doświadczenia publikowanego w specjalistycznej literaturze medycznej, zabiegi te cechują się bardzo wysoką skutecznością i minimalnym odsetkiem powikłań. Doświadczony chirurg - endoskopista zabieg taki przeprowadza średnio w 25 - 30 min., a pacjent jeszcze tego samego dnia może opuścić szpital.
Zabiegi te wykonywane są techniką endoskopową bardzo podobną do tej w której mamy wieloletnie doświadczenie. W ostatnim czasie w znacznym stopniu udoskonalono sprzęt i instrumentarium stosowane do tych zabiegów. Zmniejszone zostały średnice narzędzi, a przede wszystkim optyki endoskopowej, obraz z endoskopu uległ znacznemu polepszeniu dzięki m.in. zastosowania mikro kamer o wysokiej rozdzielczości (HD). Sprawiło to fakt, że zabiegi te stały sie jeszcze mniej inwazyjne, a więc bardziej bezpieczne dla pacjenta.
W oparciu o nasze wieloletnie i skuteczne doświadczenie w zabiegach endoskopowych w odcinkach lędźwiowym i piersiowym oraz z uwagi na znaczny postęp technologiczny w zakresie narzędzi endoskopowych do odcinka szyjnego kręgosłupa wprowadziliśmy w KCM Clinic Jelenia Góra endoskopowe zabiegi w odcinku szyjnym. Żeby mieć pewność i wszechstronne bezpieczeństwo dla pacjenta w fakcie tym pomagają nam koledzy z Kliniki we Frankfurcie, m.in. Dr Ralf Wagner, który posiada duże doświadczenie w endoskopii szyjnej na skalę europejską i światową. Nie możemy powiedzieć że zabiegi endoskopowe w odcinku szyjnym były dla nas całkowitą nowością, bo posiadamy doświadczenie w zabiegach endoskopowych w obrębie kręgosłupa w odcinkach lędźwiowym i piersiowym- jedno z największych w Europie i prawdopodobnie na świecie.

Jak wynika z powyższego do niedawna przepukliny dysków w odcinku szyjnym leczono operacyjnie jedynie metodami tradycyjnymi. Są to metody powszechnie uznane, stosunkowo skuteczne. Zabiegi te przeprowadza się techniką operacyjną otwartą z zastosowaniem mikroskopu operacyjnego. Po usunięciu dysku w jego miejsce wstawiany jest implant wykonany zwykle z różnego rodzaju stopów metali lub tworzyw sztucznych. Implanty te produkowane są przez wiele firm farmaceutycznych z całego świata.
U dużej większości Pacjentów taki zabieg jest skuteczny, pozbawia ich w całości lub w części dolegliwości bólowych i /lub bardziej lub mniej zaawansowanych deficytów neurologicznych. Jednakże: segment (poziom) operowany w ten sposób traci naturalną amortyzację (z powodu usunięcia dysku), jest usztywniony - traci mobilność i możliwość ruchu, traci zdolność do amortyzacji w tym segmencie.

Wprowadzenie sztucznej i nie elastycznej protezy dysku w części przypadków powoduje fakt, że dyski (amortyzatory) sąsiednie muszą przejmować dodatkowe przeciążenie i w krótszym lub dłuższym odstępie czasowym również ulegają degeneracji. Stany takie są opisywane dosyć często w światowej literaturze medycznej. Dosyć często, w mniej lub bardziej odległym okresie od zabiegu usunięcia dysku w odcinku szyjnym i wstawienia w jego miejsce implantu sztywnego zaistnieje konieczność przeprowadzenia operacji na dysku sąsiednim - segment położony niżej lub wyżej. Nie bez znaczenia dla służby zdrowia w każdym kraju jest koszt takiego implantu.

Mało inwazyjny zabieg usunięcia przepukliny lub wypukliny dysku w odcinku szyjnym kręgosłupa, wykonywany precyzyjnymi, zminimalizowanymi co do ich rozmiarów, narzędziami endoskopowymi, powoduje odbarczenie korzeni nerwowych i /lub rdzenia kręgowego, uciśniętych przez wypuklinę lub przepuklinę dysku.
U dużej większości pacjentów zbieg ten powoduje ustąpienie w całości lub w części dolegliwości bólowych w odcinku szyjnym kręgosłupa z promieniowaniem do ramion, przedramion i dłoni. Jeżeli przed zabiegiem u pacjenta występują deficyty neurologiczne np. niedowład rąk, zaburzenia czucia, parestezje i inne kliniczne objawy, u dużej części takich pacjentów po tym zabiegu objawy te ustępują; albo całkowicie, albo w znacznym stopniu.
Dysk (segment) odcinka szyjnego kręgosłupa poddany temu, mało inwazyjnemu zabiegowi, nie traci swoich zdolności amortyzacyjnych, nadal przenosi normalne obciążenia występujące w trakcie życia codziennego pacjenta, a niezdolność do normalnej aktywności codziennej i pracy zawodowej trwa zwykle kika- lub kilkanaście dni.
Bardzo ważna w tym zakresie jest specjalistyczna fizjoterapia i rehabilitacja po tych zabiegach. W naszym ośrodku zorganizowana jest opieka w tym zakresie. Prawidłowym postępowaniem fizjoterapeutycznym, zarówno przed - jak i po naszych mało inwazyjnych zabiegach endoskopowych, zarówno w odcinkach: lędźwiowym, piersiowym, jak i szyjnym, kieruje dr n, med. Krzysztof Suszyński - specjalista z zakresu fizjoterapii.

Jest nam miło zakomunikować, że w KCM Clinic w Jeleniej Górze chorzy z takimi problemami w odcinku szyjnym mogą już być leczeni technikami mało inwazyjnymi. Stało się to głównie dzięki decyzji zarządu tego szpitala o nabyciu profesjonalnego sprzętu medycznego w tym zakresie, i w oparciu o doświadczenie i dobre, wieloletnie wyniki leczenia pacjentów z tymi schorzeniami w tym ośrodku.

Z poważaniem,

Stanisław J. Kwiek
specjalista neurochirurg, doktor habilitowany nauk medycznych,
kierujący Dolnośląskim Centrum Mało Inwazyjnej i Endoskopowej Neurochirurgii Kręgosłupa w ramach KCM Clinic Jelenia Góra.

W pełni endoskopowa metoda CESSYS® jest przeznaczona dla małoinwazyjnego leczenia przepukliny dysku międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa. Wykorzystuje ona dostęp przedni ipsi i contra-lateralny przez przestrzeń dysku, trajektoria dostępu nacelowana jest bezpośrednio na miejsce występowania przepukliny. Podczas wizualizacji endoskopowej przez cały czas trwania zabiegu, materiał przepukliny uciskający na struktury nerwowe zostaje precyzyjnie usunięty od strony wewnętrznej przepukliny. Taki dostęp operacyjny chroni przed możliwością manipulacji rdzenia kręgowego. Niewielka średnica kaniuli endoskopu pozwala na atraumatyczny dostęp operacyjny. Dzięki właściwemu oświetleniu i wysokiej klasy optyce uzyskano wysoką jakość (Full HD) obrazu pola operacyjnego.

Poprzez kanał roboczy znajdujący się w kaniuli wprowadza się, pod kontrolą wizji, precyzyjne narzędzia chirurgiczne, dzięki którym możliwe jest dokładne usunięcie przepukliny z ciała pacjenta. Ponadto, w trakcie operacji stosowane są opatentowane urządzenia do radiokoagulacji o niskiej- bezpiecznej dla struktur nerwowych, temperaturze roboczej.

Alternatywną metodą leczenia jest, w odcinku szyjnym klasyczny zabieg usunięcia przpukliny, bądź całego dysku najczęściej z zastosowaniem implantu międzytrzonowego.

Alternatywą jest też nie podjęcie leczenia zabiegowego.Pacjent po przeanalizowaniu dokładnych informacji udzielonych mu przez lekarza sam ostatecznie wybiera metodę leczenia.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

  • Wypuklina lub przepuklina dysku w odcinku szyjnym kręgosłupa (protrusion or prolaps of the disc)
  • Zwężenie otworu międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa (foraminal stenosis)
  • Zwężenia kanału kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa, z uciskiem lub bez ucisku rdzenia kręgowego, bez zaawansowanych deficytów neurologicznych w postaci: porażenia rdzenia kręgowego, niedowładu kończyn dolnych, zaawansowanego niedowładu kończyn górnych.
  • Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgów w odcinku szyjnym kręgosłupa
  • Inne stany schorzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym, konsultowane przez Pacjenta z dr hab. Stanisław KwiekStyle Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image