Zabieg dynamicznej stabilizacji kręgosłupa DIAM

Zabieg dynamicznej stabilizacji kręgosłupa DIAM (dynamic interspinous spinal stabilisation)

W części schorzeń kręgosłupa przebiegających z klinicznymi i radiologicznymi objawami niestabilności, w których do niedawna jedynym sposobem stabilizacji były tradycyjne metody usztywniające i unieruchamiające, jak spondylodeza czy artrodeza, a przede wszystkim za często stosowana w naszym kraju stabilizacja transpendikularma przy zastosowaniu śrub i prętów metalowych (usztywnienie na śruby i pręty metalowe części kręgosłupa) oraz różnego rodzaju metalowych implantów międzytrzonowych, możliwą i wskazaną do stosowania jest nowoczesna i małoinwazyjna metoda stabilizacji międzywyrostkowej z zastosowaniem implantu dynamicznegoi jedynego na świecie elastycznego implantu DIAM. Zamiast usztywnienia części kręgosłupa stosowany jest w takich przypadkach nowoczesnej konstrukcji elastyczny, odkształcalny implant DIAM (Device for Intervertebral Assisted Motion). Implant ten przejmuje część obciążeń biegnących przez segment ruchowy kręgosłupa zachowując jednocześnie naturalną ruchomość poszczególnych jego elementów. Odciążenie tzw. tylnej kolumny kręgosłupa powoduje zmniejszenie nacisku na korzenie rdzeniowe, wyrostki stawowe oraz tylną część trzonu powodując prawidłowe ustawienie wyrostków stawowych, odtworzenie prawidłowych napięć więzadeł poszerzenie patologicznie zwężonej przestrzeni międzykręgowej i stabilizację danego odcinka kręgosłupa. Bardzo ważną cechą stabilizacji dynamicznej jest brak kumulacji naprężeń w segmentach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie stabilizowanego obszaru, co występuje podczas procedur usztywniających kręgosłup. Zabieg ten prawidłowo przeprowadzony przez chirurga posiadającego duże doświadczenie w tej operacji poszerza otwór międzykręgowy, czyli kostny kanał korzenia, w którym w przypadkach stenozy tego kanału korzeń nerwowy jest uciskany i daje objawy bólowe podobne jak przy przepuklinie dysku.

Dynamiczna stabilizacja lędźwiowa międzykolcowa tylna z użyciem stabilizatora elastycznego – czyli dynamicznego (a jedynym takim implantem na świecie spełniającym warunki co do elastyczności jest implant DIAM) jest ze względu na swoją stosunkowo małą inwazyjność metodą spełniającą warunki MAST (Minimal Access Spine Technique). W czasie implantacji nie ma konieczności penetracji nasad i łuków kręgów, trzonu ani kanału kręgowego. Nie ma również bezpośredniego kontaktu narzędzi ani implantu ze strukturami nerwowymi, przez co praktycznie przy prawidłowo przeprowadzonej operacji ryzyko niepowodzeń związanych z dodatkowymi deficytami neurologicznymi jest minimalne. Zachowana jest również anatomia więzadłowo-mięśniowa tylnej kolumny kręgosłupa.

Stabilizator dynamiczny DIAM działa prawidłowo i przynosi optymalne efekty leczenia dla chorego jedynie wówczas, gdy chirurg w trakcie operacji dobierze odpowiedni rozmiar tego implantu, i przeprowadzi ten zabieg prawidłowo i bez powikłań. Rozmiary implantu to: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm i 16 mm. Jeżeli neurochirurg nie mający odpowiedniego doświadczenia w doborze implantu w trakcie operacji wszczepi nieprawidłowy rozmiar implantu, to wówczas stabilizacja dynamiczna metodą DIAM nie działa właściwie. Nasi neurochirurdzy posiadają doświadczenie własne w przeprowadzeniu ponad dwóch tysięcy takich operacji z zastosowaniem implantu DIAM.

Skuteczność tych operacji manifestująca się zadowoleniem pacjentów z zabiegu, wynosi w doświadczeniu naszych neurochirurgów ok. 95-98 %.

Wskazaniami do leczenia metodą dynamicznej i elastycznej stabilizacji międzykolcowej tylnej z użyciem implantu DIAM są następujące schorzenia: niestabilność kręgosłupa, kręgozmyk, stan po operacyjnym usunięciu przepukliny dysku, stenoza kanału kręgowego, stenoza kanału korzenia, przeciążenia stawów międzykręgowych (błędnie leczonych niekiedy tzw. termolezją), skolioza, kifoza, oraz inne.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image