Endoskopowe operacje kręgosłupa

Endoskopowe operacje kręgosłupa

W naszym Dolnośląskim Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa zgodnie z tendencjami światowymi, odchodzimy od proponowania chorym operacji z dojścia tylnego do kręgosłupa i przechodzenia narzędziami chirurgicznymi przez kanał kręgowy. W kanale kręgowym człowieka znajdują się bowiem bardzo ważne struktury anatomiczne, jak m.in. : rdzeń kręgowy, korzenie rdzeniowe, worek oponowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, naczynia tętnicze i żylne zaopatrujące rdzeń kręgowy oraz inne struktury anatomiczne.

Uszkodzenia w/w struktur anatomicznych w trakcie operacji "klasycznych" z dojścia tylnego zdarzają się niestety stosunkowo często, jak na medycynę 21 wieku. Stąd biorą się obawy pacjentów co do ewentualnych komplikacji po operacji, a nawet „wózka inwalidzkiego” po zabiegu. Obawy te po części są uzasadnione – poieważ tradycyjny dostęp tylny niesie ze sobą potencjalne możliwości ciężkich powikłań bez względu na to, czy jest to operacja otwarta, operacja pod mikroskopem czyli tzw microdissectomia, czy operacja z użyciem endoskopu. Ponadto operacja przeprowadzana z dostępu tylnego niesie za sobą również możliwości wystąpienia wielu tzw. odległych powikłań pooperacyjnych. Takimi są m.in. zrosty w kanale kręgowym, niestabilność tegoż odcinka kręgosłupa i inne.
Wystąpienie wyżej wymienionych powikłań jest zmniejszone w naszym Centrum do aktualnego światowego „minimum”, dzięki zastosowaniu przy operacjach dyskopatii lędzwiowych tzw. dostępu tylno-bocznego.

Dostęp tylno-boczny celem usunięcia przepukliny omija kanał kręgowy całkowicie, wykluczając tym samym wyżej wymienione powikłania. Przedstawia to poniżej zamieszczony schemat anatomiczny operacji:

W działającym od 2011 roku w KCM Clinic Jelenia Góra Dolnośląskim Centrum Małoinnwazyjnej i Endoskopowej Neurochirurgii Kręgosłupa wykonujemy wiele rodzajów zabiegów metodami małoinwazyjnymi i w zakresie wszystkich odcinków kręgosłupa: lędźwiowego piersiowego i szyjnego.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image